Partnerskaber og samarbejde

I Center for Lungesygdomme samarbejder vi med almen praksis, hospitalerne og forskellige foreninger.

Forløbsprogram for KOL

Vi arbejder ud fra Forløbsprogram for KOL (regionh.dk). Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom. 

Målet er at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser i et sygdomsforløb.

Lungeforeningen og Astma-Allergi Danmark

I Center for Lungesygdomme samarbejder vi med Lungeforeningen (lunge.dk) og Astma-Allergi Danmark (astma-allergi.dk).